Loteria Romana regulament extragere loto

Loteria Romana organizeaza si administreaza jocul loto 6 din 49.

Informatiile de mai jos, referitoare la "Compania Loteria Romana - Regulament privind organizarea si administrarea jocurilor loto" sunt preluate de pe siteul www.loto.ro al Companiei Nationale Loteria Romana.

COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA S.A.
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA JOCURILOR LOTO 2010
CUPRINS
CAPITOLUL 1 DISPOZITII GENERALE
CAPITOLUL 2 BILETELE DE PARTICIPARE
CAPITOLUL 3 PARTICIPAREA
CAPITOLUL 4 COLECTAREA
CAPITOLUL 5 PROCEDURILE DE CENTRALIZARE, VERIFICARE SI STOCARE A DATELOR, STABILIREA VOLUMULUI DE VANZARI SI REPARTIZAREA PE FONDURI A SUMELOR REALIZATE DIN VANZARE
CAPITOLUL 6 REZULTATELE OFICIALE ALE TRAGERILOR
CAPITOLUL 7 TRIEREA SI OMOLOGAREA VARIANTELOR JUCATE
CAPITOLUL 8 ANULARI
CAPITOLUL 9 PLATA CASTIGURILOR
CAPITOLUL 10 REGULARIZARI, FONDUL SPECIAL
CAPITOLUL 11 DISPOZITII DIVERSE
CAPITOLUL 12 DISPOZITII FINALE
CAPITOLUL 1
DISPOZITII GENERALE
ART. 1 Compania Nationala “LOTERIA ROMANA” S.A. din Romania, denumita în continuare, pe scurt, C.N.L.R., organizeaza, administreaza si exploateaza ca unic organizator, pe întreg teritoriul tarii, jocuri de noroc LOTO cu extrageri pur aleatorii de numere, fara a se limita la acestea, precum: LOTO 6/49, LOTO 5/40, LOTO 5/55, JOKER (5/45 + 1/20), LOTO 3/90, NOROC, Loto bingo, KENO, si altele asemenea, în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 159/1999, aprobata prin Legea nr. 288/2001, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2009 si ale Hotararii Guvernului nr. 870/2009. Pentru aceste jocuri, C.N.L.R. organizeaza trageri LOTO 6/49, LOTO 5/40, LOTO 5/55, JOKER (5/45 + 1/20), LOTO 3/90, NOROC, Loto bingo, KENO, si altele asemenea. Datele fiecarei trageri, tipul acestora si alte amanunte necesare participarii, sunt date publicitatii în timp util, atAt prin mass-media cAt si prin afisare la agentiile proprii Compania Nationala Loteria Romana si punctele de vanzare autorizate de Compania Nationala Loteria Romana. Scopul acestei activitati îl constituie realizarea de catre Compania Nationala Loteria Romana a obiectivelor de interes public national stabilite prin O.U.G. nr. 159/1999, aprobata prin Legea nr. 288/2001, respectiv atragerea unei parti din disponibilitatile banesti ale populatiei, pe baza liberului consimtamant, în vederea crearii fondurilor necesare finantarii unor obiective de interes public si atribuirii de castiguri în numerar si/sau obiecte, participantilor la aceste jocuri LOTO.
ART. 2 Participarea la jocurile tip LOTO presupune cunoasterea si acceptarea fara rezerve a tuturor prevederilor prezentului Regulament, care stipuleaza modul de organizare, administrare si exploatare a jocurilor tip LOTO. Prezentul Regulament poate fi consultat la sediul C.N.L.R., la sediile Centrelor de Profit ale Compania Nationala Loteria Romana, precum si în toate agentiile si punctele de vanzare autorizate de Compania Nationala Loteria Romana
ART. 3 Jocurile tip LOTO organizate de Compania Nationala Loteria Romana se bazeaza pe proceduri de atribuire a unor castiguri de orice fel, în functie de rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau in extrageri de numere, de litere, bilete sau alte simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, cupe, roti si altele asemenea mijloace) care nu se desfasoara in prezenta jucatorilor.
ART. 4 Varianta castigatoare a tragerii este valabila pentru toti participantii la tragerea respectiva. Operatiunile de stabilire a vanzarii realizate si a fondurilor deduse din acestea, precum si trierea si stabilirea numarului de castiguri pe categorii si a valorilor unitare ale acestor castiguri se fac în mod centralizat, pentru fiecare tragere, pe întreaga tara, în sistem automatizat. Tragerile si omologarea castigurilor se fac de catre comisii constituite în acest scop.
ART. 5 Specificul fiecarui joc tip LOTO este descris în brosurile editate în acest scop. castigurile acordate se stabilesc în functie de rezultatele tragerilor respective conform prevederilor din prezentul Regulament si celor publicate în prospectele special editate, în brosura jocului, în revista “Loto-Prono” etc. Compartimentele Compania Nationala Loteria Romana însarcinate cu aplicarea dispozitiilor regulamentare ale jocurilor tip LOTO au rolul de a asigura înregistrarea biletelor, centralizarea datelor, desfasurarea tragerilor, calculul vanzarilor, trierea variantelor castigatoare, omologarea rezultatelor si plata castigurilor. Acestea au, în plus, responsabilitatea de a controla conformitatea tuturor operatiilor si de a veghea la respectarea legislatiei si reglementarilor în vigoare, precum si a dispozitiilor prezentului Regulament. Este interzis oricarei persoane fizice sau juridice sa accepte si sa înregistreze bilete pentru jocurile tip LOTO în afara agentiilor si punctelor de vanzare autorizate de Compania Nationala Loteria Romana

CAPITOLUL 2
BILETELE DE PARTICIPARE
ART. 6 La toate jocurile tip LOTO organizate si administrate de Compania Nationala Loteria Romana se participa valabil numai cu bilete tipizate, emise de Compania Nationala Loteria Romana, pentru sistemul automatizat, putand fi inregistrate pe terminale off-line sau terminale on-line. Acestea au imprimat logo-ul jocului în partea stanga sus. Pretul pe formular al biletelor jucate se stabileste de Compania Nationala Loteria Romana.
ART. 7 Indiferent de tipul jocului LOTO, biletele emise de Compania Nationala Loteria Romana cuprind doua sau trei zone distincte. Astfel, biletele înregistrate pe terminalele off-line cuprind trei zone:
- zona de joc - în care participantul marcheaza numerele alese si forma (modalitatea) de joc;
- doua zone de imprimare despartite printr-o banda hasurata, în care terminalul imprima în mod identic toate datele ce permit identificarea biletului si ceea ce a fost citit din zona de joc.
Dupa terminarea procesului de validare si imprimare, pe terminalele off-line, zona de joc si prima zona de imprimare, situata imediat în dreapta zonei de joc, sunt detasate prin taiere de cea de a doua zona de imprimare, situata în dreapta biletului si benzii hasurate.
Partea din bilet constituita din zona de joc si prima zona de imprimare este înmAnata participantului si va fi dovada participarii lui la tragerea respectiva.
Partea din bilet constituita din a doua zona de imprimare, denumita matricea biletului, este depozitata automat, dupa detasare, într-o cutie anexata terminalului de joc. Aceasta va fi tezaurizata si folosita ulterior la omologarea castigurilor.
Biletele înregistrate pe terminalele on-line cuprind doar doua zone:
- zona de joc - în care participantul marcheaza numerele alese si forma (modalitatea) de joc;
- o singura zona de imprimare, în care terminalul imprima toate datele ce permit identificarea biletului si ceea ce a fost citit din zona de joc. Terminalul on-line nu mai produce matrice. Dupa terminarea procesului de validare si imprimare pe terminalele on-line, biletul este înmAnat participantului si va fi dovada participarii lui la tragerea respectiva.

CAPITOLUL 3
PARTICIPAREA
ART. 8 Vanzarea biletelor si participarea la tragerile organizate de Compania Nationala Loteria Romana se fac numai prin agentiile apartinand C.N.L.R. si prin punctele de vanzare autorizate de catre Compania Nationala Loteria Romana.
Acestea sunt abilitate sa înregistreze toate tipurile de bilete pentru jocurile tip LOTO pe care C.N.L.R. le organizeaza si administreaza. Punctele de vanzare C.N.L.R. pot fi fixe sau mobile.
ART. 9 La tragerile organizate de Compania Nationala Loteria Romana, poate participa orice persoana, prin cumpararea si depunerea de bilete tipizate emise de Compania Nationala Loteria Romana pentru sistemul automatizat. Este interzisa participarea minorilor la jocurile tip LOTO. Numarul de bilete de joc pe care le poate cumpara si depune un participant este nelimitat. Compania Nationala Loteria Romana, în calitate de operator public care desfasoara jocuri de noroc responsabile, recomanda persoanelor cu disabilitati sa nu participe la jocuri de noroc.
ART. 10 Biletele de joc depuse la agentiile Compania Nationala Loteria Romana si punctele de vanzare autorizate sunt, de regula, nenominale. Daca pentru anumite jocuri se vor organiza trageri suplimentare ce necesita prezenta pe bilete a unor date personale de identificare, acestea vor fi înscrise de catre participanti la înregistrarea biletelor de joc.
ART. 11 Un bilet de joc se considera completat regulamentar - si în acest caz va fi acceptat de terminal - numai daca are marcate vizibil si corect casutele corespunzatoare numerelor alese, precum si forma (modalitatea) de joc si daca, dupa validarea respectivului bilet de catre terminal, acesta are imprimata, pe ultimul rand, litera “N” (pe biletele jucate pe terminale în regim de lucru off-line si batch) sau litera “V” (pentru biletele jucate pe terminale în regim de lucru on-line). Biletul este valid si participa la tragere numai daca litera imprimata pe bilet la începutul ultimului rand este “N” sau “V”.
ART. 12 Pe biletele emise de Compania Nationala Loteria Romana se pot juca variante simple, variante combinate, variante combinate compuse, scheme reduse etc., în functie de specificul jocurilor. Toate aceste posibilitati de joc sunt tratate în amanunt si exemplificate în brosurile publicate de Compania Nationala Loteria Romana si puse la dispozitia participantilor în agentiile si punctele de vanzare autorizate.
ART. 13 Taxa de participare pentru o varianta simpla la orice tip de joc LOTO este stabilit de C.N.L.R. si va fi adus la cunostinta participantilor în timp util prin publicare în revista “Loto Prono” etc. Compania Nationala Loteria Romana poate stabili pentru anumite jocuri tip LOTO plata fractionata a variantelor jucate si valoarea procentului sau cotei de participare.
ART. 14 Completarea biletului de joc se face de catre participant, cu cerneala ori pasta neagra sau albastra, iar înregistrarea biletelor se face numai de catre lucratorul comercial din agentie, prin introducerea acestora în terminalul de joc, în caz contrar aplicandu-se sanctiunile prevazute în art.59 si art.61. Participantul trebuie sa verifice imediat dupa înregistrarea biletului, conformitatea dintre numerele marcate pe bilet si cele imprimate de terminal, precum si faptul ca pe ultima linie a biletului este imprimata litera “N” sau “V”. Participantul poarta întreaga raspundere pentru orice neconcordanta, neînscrieri sau marcari neregulamentare ale numerelor si ale tuturor celorlalte date necesare a fi marcate pe biletele care-i apartin si pe care le depune. Nicio reclamatie ulterioara asupra acestor aspecte nu va fi luata în considerare.
ART. 15 La oricare dintre jocurile tip LOTO, participantul este obligat sa verifice, pe proprie raspundere, daca biletul jucat a fost validat de terminal pentru tragerea respectiva, în conditiile de joc dorite si daca numerele marcate au fost preluate în totalitate si în mod corect de acesta.
ART. 16 În cazul în care participantul constata dupa validarea biletului ca tiparirea lui este defectuoasa, biletul trebuie returnat (obligatoriu la agentia Compania Nationala Loteria Romana la care a fost jucat, pana la data si ora de închidere a jocurilor), pentru a fi anulat. În asemenea situatii, participantul poate rejuca biletul sau poate solicita restituirea sumei achitate. Pentru biletele returnate în vederea anularii, de regula se va emite o copie, care va avea imprimata pe ultimul rand litera “C”. Copia nu poate fi folosita pentru participare sau solicitarea eventualelor castiguri.
ART. 17 Daca la jucarea biletului, terminalul detecteaza erori de marcare, acestea vor fi indicate prin afisare pe ecran. Corectarea erorilor indicate de terminal este în sarcina si raspunderea participantului.
ART. 18 Participarea la o anumita tragere se face numai pana în ziua si ora fixate pentru închiderea jocurilor. Dupa termenul prevazut mai sus, nu se mai pot depune bilete pentru tragerea respectiva.

CAPITOLUL 4
COLECTAREA
ART. 19 La închiderea jocurilor pe terminale off-line, lucratorii comerciali din agentii pregatesc borderourile de colectare, capsulele, pachetele de matrice si borderourile de bilete anulate în vederea colectarii. În cazul în care exista bilete anulate de la terminalele on-line lucratorii comerciali din agentii întocmesc borderouri de bilete anulate în vederea colectarii si le transmit, împreuna cu biletele anulate, la sediul Centrelor de Profit, în cazul agentiilor din tara sau la Sediul Central, în cazul agentiilor din Bucuresti. În cazul în care anumite bilete nu au putut fi anulate de la terminalul on-line, datorita imposibilitatii citirii codului de bare de pe bilet, lucratorii comerciali din agentii vor întocmi un borderou de bilete propuse spre anulare si o nota explicativa pentru cazul în care biletele sunt neimprimate sau imprimate partial. Acestea vor fi transmise la Comisia de anulare în vederea analizarii si anularii. În cazul în care aceste documente, din diferite motive, nu pot ajunge în timp util la Comisia de anulare prin intermediul colectarii, din ziua respectiva, acestea pot fi transmise prin fax, urmand ca documentele în original sa fie transmise prin urmatoarea colectare.
ART. 20 Biletele participa la tragerea pentru care au fost înregistrate numai daca informatiile corespunzatoare lor au fost prelucrate si validate de sistemul central înainte de ora fixata de Compania Nationala Loteria Romana pentru desfasurarea tragerii. Înainte de efectuarea tragerii, datele de identificare ale biletelor care, indiferent din ce motive, nu au fost prelucrate si validate de sistemul central, sunt anuntate, de regula, la TV, cand tragerile sunt transmise pe posturile de televiziune, iar biletele respective nu participa la tragerea în cauza. Totodata, aceste date de identificare sunt afisate timp de 21 de zile de la data tragerii în agentiile în care s-au jucat, iar posesorii biletelor pot solicita, în acest interval de timp, restituirea sumei achitate. În acest scop, este obligatoriu ca solicitantul sa predea biletul respectiv. Pe baza acestor bilete, nu poate fi formulata nicio pretentie, sub niciun titlu, fata de C.N.L.R. În cazurile de forta majora în care capsulele si matricele, înregistrate pe terminalele off-line, nu pot ajunge în timp util la sediul C.N.L.R., dar exista posibilitatea transmiterii prin fax a matricelor biletelor jucate, acestea vor fi luate în considerare si vor fi introduse manual în sistem. Eventualele bilete castigatoare aflate în aceasta situatie vor fi omologate conform informatiilor sosite prin fax.

CAPITOLUL 5
PROCEDURILE DE CENTRALIZARE, VERIFICARE SI STOCARE A DATELOR, STABILIREA VOLUMULUI DE VANZARI SI REPARTIZAREA PE FONDURI A SUMELOR
REALIZATE DIN VANZARE
ART. 21 Transmiterea informatiilor corespunzatoare biletelor jucate si citirea capsulelor se efectueaza anterior orei de începere a tragerii respective.
ART. 22 Ora limita pAna la care se pot juca bilete pentru fiecare tragere pe terminalele on-line, reprezentAnd momentul închiderii jocurilor, se va stabili de catre conducerea Compania Nationala Loteria Romana si va fi adusa la cunostinta publicului pentru fiecare tragere, cel mai tarziu în ziua stabilita pentru desfasurarea tragerilor, prin mass-media si pe site-ul Loteriei Romane. Ora la care se efectueaza tragerile Loto va fi stabilita pentru fiecare tragere în functie de ora de închidere a jocurilor pe terminalele on-line si de modalitatea de transmitere a tragerilor în sistem televizat si se va aduce la cunostinta publicului cel mai tarziu în ziua stabilita pentru desfasurarea tragerilor, prin mass-media si pe site-ul Loteriei Romane.
ART. 23 Dupa atingerea orei limita de joc din sistemul central la terminalele din punctele de vanzare se solicita automat procedura de închidere de joc. Dupa acest moment se realizeaza procedura de colectare în sistemul central a tuturor datelor de la terminale. În situatia în care la închiderea jocurilor apar probleme tehnice de natura a nu permite centralizarea datelor (lipsa curent electric, lipsa comunicatie, necesitatea transmisiei biletelor stocate în memoria terminalului etc.) se va actiona pentru a se asigura transmiterea informatiilor catre sistemul central. Se verifica daca toate terminalele au transmis la sistemul central tranzactiile de închidere de joc, prin care se certifica faptul ca toate biletele jucate sunt în sistemul central. Se centralizeaza biletele care nu au putut fi prelucrate si validate si se declara neparticipante la tragere. La momentul efectuarii tragerilor se anunta biletele neparticipante la tragere si agentiile la care acestea au fost jucate. Aceste informatii se vor publica în revista Loto Prono”, se vor afisa pe site-ul www.loto.ro si la sediile agentiilor unde s-au jucat, conform dispozitiilor art.20 din Regulament. Dupa centralizarea tranzactiilor de închidere de joc se întrerupe comunicatia între sistemul central si toate terminalele on-line si sistemul este trecut în faza premergatoare trierii. Se efectueaza operatiunile de listare si verificare a agentiilor si biletelor declarate lipsa si anulate. Se stabileste volumul vAnzarilor realizate la nivel de agentie si se centralizeaza la nivel de judet. Se stabileste, se verifica si se listeaza potrivit situatiilor centralizatoare datele generale si financiare ale jocurilor cu privire la volumul total al vanzarilor la nivel de tara, numarul total de bilete jucate si numarul total de variante jucate. Comisia de stabilire a vanzarii care functioneaza la nivelul C.N.L.R. va încheia un proces verbal ce va cuprinde rezultatele oficiale ale încasarilor pentru fiecare joc de tip LOTO.
Se repartizeaza încasarile totale pe fonduri (fondul de castiguri, fondul special si cota Compania Nationala Loteria Romana) si se repartizeaza fondul de castiguri pe categoriile de castiguri corespunzatoare fiecarui joc. Datele centralizate se salveaza pe banda magnetica si, împreuna cu matricele biletelor jucate pe terminalele off-line, se tezaurizeaza de catre Comisia de stabilire a vanzarii.
ART. 24 Pe baza datelor centralizate, se stabileste repartizarea pe fonduri a vanzarii in functie de caracteristicile tragerilor in urmatoarea proportie:
- minimum 40% din incasari, pentru fondul de castiguri;
- minimum 40% din incasari, pentru cota Compania Nationala Loteria Romana
- minimum 2% din incasari, pentru fondul special.
Compania Nationala Loteria Romana stabileste repartizarea pe fonduri a vanzarii în functie de caracteristicile tragerilor si activitatilor organizate, cu respectarea parametrilor mentionati anterior, daca acestia nu sunt reglementati altfel prin lege.

CAPITOLUL 6
REZULTATELE OFICIALE ALE TRAGERILOR
ART. 25 Tragerile pentru jocurile tip LOTO se desfasoara, de regula în studiourile proprii, sau în platourile de radio si/sau televiziune sau în alte locatii. Tragerile pentru jocurile tip LOTO sunt publice. Tragerile au loc de regula saptamanal, în zilele de joi si duminica.
ART. 26 Tragerile pentru jocurile tip LOTO constau, de regula, din efectuarea uneia sau mai multor extrageri de numere diferite, situate într-o anumita plaja, conform formulei de joc.
Pentru jocul NOROC, numarul NOROC castigator este format din 7 cifre cuprinse între 0 si 9, care se pot repeta; extragerea acestor cifre se face începand cu cifra unitatilor sau simultan toate cele 7 cifre. Pentru anumite jocuri, Compania Nationala Loteria Romana poate include permanent, temporar sau ocazional, pe langa extragerile de numere si extrageri de bilete jucate ori de simboluri.
ART. 27 Operatiunile de tragere se efectueaza sub supravegherea si conducerea Comisiei de tragere formata din: reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerul Tineretului si Sportului, Biroului RomAn de Metrologie Legala, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si ai Compania Nationala Loteria Romana Membrii Comisiei de tragere vor fi desemnati de autoritatile sus mentionate si vor fi numiti prin ordin al ministrului Finantelor Publice. La propunerea si numirea membrilor Comisiei de tragere se va avea în vedere ca persoanele desemnate sa nu se afle în situatii de incompatibilitate în ceea ce priveste atributiile pe care le vor îndeplini în aceasta calitate. De asemenea, daca locatia la care se desfasoara tragerile permite, la operatiunile de tragere pot participa în calitate de observatori si reprezentanti din partea publicului, reprezentanti acreditati ai presei scrise si ai audiovizualului. Participarea publicului si desemnarea reprezentantilor acreditati ai mass-media se asigura dupa cum urmeaza:
a) persoanele care doresc sa participe în calitate de observatori la procedura tragerilor se vor înscrie telefonic la numarul de telefon pus la dispozitia publicului prin agentiile loto si pe site-ul www.loto.ro. Din totalul persoanelor înscrise vor fi selectate, în ordinea înscrierii, un numar de persoane în limita locurilor disponibile;
b) reprezentantii presei si ai audiovizualului vor fi selectati ca observatori în ordinea prezentarii acreditarilor si în limita spatiului disponibil în locatia în care se desfasoara tragerile, astfel încat sa nu fie perturbata desfasurarea acestora. Compartimentul de specialitate din cadrul C.N.L.R. se va îngriji de transmiterea invitatiilor de participare, în calitate de observatori la tragerile loto, catre presa scrisa si audiovizual. Tragerile vor avea loc chiar si în situatia în care numarul participantilor observatori este inferior celui prevazut în prezentul Regulament, sau în situatia în care nicio persoana nu s-a înscris pentru a fi observator. Membrii comisiei de tragere si observatorii vor semna, la momentul accesului în spatiul în care se va desfasura tragerea, un document prin care se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor de care iau cunostinta de la acest moment si pana la prezentarea publica a rezultatelor tragerii.
Costurile aferente organizarii si desfasurarii tragerilor vor fi suportate de C.N.L.R.
ART. 28 Rezultatele tragerilor se consemneaza de catre Comisia de tragere într-un proces verbal, întocmit într-un numar de exemplare egal cu numarul membrilor participanti din Comisia de tragere si fiecare exemplar întocmit de fiecare membru al comisiei va fi semnat de toti ceilalti membri ai comisiei prezenti la tragere, toate exemplarele fiind apoi predate Presedintelui Comisiei. Presedintele Comisiei de trageri are obligatia sa verifice daca toate exemplarele proceselor verbale au acelasi continut în ceea ce priveste numerele castigatoare. În cazul constatarii unor eventuale erori în procesele verbale, Presedintele Comisiei va întreprinde demersurile necesare pentru remedierea acestora. Erorile comise nu pot constitui o baza pentru obtinerea de drepturi la castiguri. Procesele verbale întocmite în conformitate cu aliniatul 2 din prezentul articol constituie documentele oficiale pentru stabilirea numerelor castigatoare. Rezultatele tragerilor sunt aduse la cunostinta participantilor prin publicarea lor în revista “Loto-Prono”, prin anuntarea la radio si televiziune, prin presa, prin afisarea în agentiile Compania Nationala Loteria Romana si pe Internet la adresa http://www.loto.ro/. C.N.L.R. este exonerata de orice raspundere si nu va fi obligata la plata, sub niciun motiv, în cazul în care se constata erori în transmitere, publicare, afisare a rezultatelor tragerilor, fata de rezultatele consemnate în procesele verbale ale comisiilor respective.
ART. 29 În situatii de forta majora, Compania Nationala Loteria Romana îsi rezerva dreptul de a hotarî, dupa caz, fie decalarea orei sau datei tragerii, fie ora sau data efectuarii trierii si omologarii castigurilor. Prin forta majora se întelege starea generata de un eveniment imprevizibil ce se produce independent de vointa celor ce îl invoca si ale carui consecinte sunt de neînlaturat de catre acestia. Sunt considerate asemenea evenimente, dar fara a avea un caracter limitativ, calamitatile naturale (inundatii, cutremure, caderi masive de zapada), incendiile, revoltele sociale (greve, revolutii, razboi), avarii majore ale echipamentului central de prelucrare a datelor, restrictiile legale (interdictii de circulatie) si orice eveniment ce este în afara controlului celui ce îl invoca.

CAPITOLUL 7
TRIEREA SI OMOLOGAREA VARIANTELOR JUCATE
ART. 30 Pe baza rezultatelor oficiale, sub supravegherea Comisiei de omologare, se efectueaza trierea automata a tuturor variantelor jucate pentru tragerea respectiva, în vederea stabilirii variantelor castigatoare.
ART. 31 Dupa efectuarea trierii, Comisia de omologare efectueaza operatiunile de omologare a castigurilor de valori mari. Omologarea acestor castiguri consta din verificarea si certificarea lor. Pentru biletele castigatoare jucate pe terminalele off-line, omologarea se face pe baza matricelor acestor bilete, iar pentru cele jucate pe terminalele on-line omologarea se face pe baza listei cu informatiile corespunzatoare lor, obtinuta din sistemul central.
ART. 32 La toate jocurile tip LOTO organizate, administrate si exploatate de Compania Nationala Loteria Romana, criteriile de castig, precum si repartizarea fondurilor de castiguri pe categorii, se vor stabili de catre Compania Nationala Loteria Romana, fiind date publicitatii prin prospectele de lansare a formulelor tragerilor, prin revista “Loto Prono” etc.
ART. 33 Valorile unitare ale castigurilor nu au plafon minim sau maxim. Eventuala stabilire a unui plafon minim sau maxim pentru castiguri, va fi anuntata prin prospecte si publicata în revista Loto Prono” etc.
ART. 34 Valoarea unitara a castigurilor este variabila si se calculeaza prin împartirea fondului de castiguri al categoriei respective la numarul total de variante castigatoare de la acea categorie. Compania Nationala Loteria Romana îsi rezerva dreptul de a introduce si retrage oricand va considera necesar, atribuirea de castiguri cu valori unitare fixe la una sau mai multe dintre categoriile de castiguri, inclusiv la toate categoriile de castiguri. Contravaloarea lor se va suporta din fondul de castiguri al categoriei respective sau din fondul special, conform modalitatilor si în limitele stabilite, de la caz la caz, de conducerea Compania Nationala Loteria Romana, ale carei hotarari sunt obligatorii pentru participanti. În cazul absentei variantelor castigatoare la una din categoriile de castiguri ale unei trageri, fondul categoriei respective va fi, de regula, repartizat pentru aceeasi categorie a tragerii urmatoare din cadrul aceluiasi joc. La jocurile tip LOTO la care este permisa plata fractionata, variantele castigatoare care au fost jucate fractionat vor primi castigul unitar al categoriei respective diminuat corespunzator cotei de fractionare. În cazul în care la categoria respectiva nu exista decat variante castigatoare ce au fost jucate fractionat, fondul de castiguri al categoriei se va împarti între acestea. Eventualele exceptii de la aceste reguli vor fi date publicitatii în timp util, înainte de a avea loc tragerea la care se refera.
ART. 35 Participantul castigator cu o varianta simpla, are dreptul la un singur castig.
Participantul castigator cu o varianta combinata, o varianta combinata compusa sau o schema redusa, are dreptul la un numar de castiguri conform indexurilor de castiguri.
ART. 36 Valoarea unitara a unui castig este cea rezultata din calculul efectuat conform art.34, indiferent daca aceasta este mai mare, egala sau inferioara celei de la alte categorii. castigurile obtinute la tragerile organizate de Compania Nationala Loteria Romana sunt impozitate conform legislatiei în vigoare.
ART. 37 Compania Nationala Loteria Romana îsi rezerva dreptul de a atribui castiguri în autoturisme, excursii, obiecte etc., fie în cadrul valorii unitare calculate a castigurilor, fie în cadrul contravalorii tuturor castigurilor obtinute pe acelasi bilet sau conform altor criterii care vor fi date publicitatii anterior tragerilor respective.
ART. 38 Dupa încheierea trierii si obtinerea listelor de bilete castigatoare, Comisia de omologare poate solicita, la cerere, pe baza datelor înregistrate pe benzile magnetice tezaurizate, o noua triere. Aceasta procedura are ca scop garantarea, pentru participanti, a securitatii sistemului si corectitudinii rezultatelor.
ART. 39 Rezultatele oficiale ale omologarii castigurilor tragerii sunt cele consemnate în procesul verbal al Comisiei de omologare. Acestea vor fi aduse la cunostinta participantilor prin publicarea în revista “Loto-Prono”, prin anuntarea la radio si televiziune, prin presa, prin afisarea în agentiile Compania Nationala Loteria Romana si pe Internet la adresa http://www.loto.ro/. Compania Nationala Loteria Romana este exonerata de orice raspundere si nu va fi obligata la plata sub niciun motiv, în cazurile în care se constata erori în transmiterea, publicarea, afisarea etc. a rezultatelor omologarii castigurilor consemnate în procesele verbale ale Comisiilor de omologare respective.

CAPITOLUL 8
ANULARI
ART. 40 Înainte de efectuarea tragerii, Comisiile de anulare si de stabilire a vanzarii declara ca neparticipante:
- biletele anulate de la terminalele on-line;
- biletele trimise spre anulare, numai dupa analizarea si aprobarea anularii acestora de catre Comisia de anulare bilete;
- biletele provenind din colectari ce nu au ajuns la timp la sediul Compania Nationala Loteria Romana conform art.20;
- biletele provenind de pe capsule defecte, a caror introducere manuala a fost imposibila datorita lipsei matricei sau a imprimarii ei defectuoase;
- biletele care, în cadrul verificarilor finale a datelor înregistrate în sistem sunt semnalate de acesta ca fiind necorespunzatoare. În cazul biletelor înregistrate pe terminalele off-line,
documentul de baza pentru verificari si confruntari este matricea aflata în tezaur.
Comisia de anulare bilete îsi desfasoara activitatea conform sarcinilor si modului de lucru stabilite prin norme.
ART. 41 Dupa efectuarea trierii, Comisia de omologare este împuternicita sa anuleze:
- bilete înregistrate pe terminalele off-line în cazurile în care constata ca:
exista neconcordanta între matrice si înregistrarea pe capsula;
exista o tentativa evidenta de frauda (stersaturi, razuiri, modificari etc.) pe matrice.
- bilete a caror structura informatica este neconforma caracteristicilor tehnice de joc.
ART. 42 C.N.L.R. nu raspunde pentru omisiunile sau greselile de orice natura provenite din cauze de forta majora. Biletele anulate în conditiile art.40 si art.41 nu pot constitui
baza pentru pretinderea vreunui castig.
ART. 43 Matricele înregistrate pe terminalele off-line se pastreaza în tezaur (camera de sigilare), de regula, timp de 30 de zile de la data fiecarei trageri. Dupa acest termen, se pastreaza în saci sigilati, conform normelor de lucru, de regula, pana la împlinirea a 60 de zile de la data tragerii. Dupa expirarea acestui termen, ele sunt considerate imprimate fara valoare si se distrug. Biletele anulate se pastreaza, de regula, timp de un an de la data fiecarei trageri. Dupa expirarea acestui termen, ele sunt considerate imprimate fara valoare si se distrug.

CAPITOLUL 9
PLATA castigurilor
ART. 44 Plata castigurilor se face prin casieriile proprii Compania Nationala Loteria Romana si prin agentiile C.N.L.R. platitoare de castiguri, conform normelor elaborate în acest scop de C.N.L.R. Plata se efectueaza pe baza prezentarii biletului castigator. Compania Nationala Loteria Romana poate stabili si alte modalitati si locuri de plata a castigurilor, în scopul popularizarii castigurilor acordate.
ART. 45 Plata castigurilor se face în termen de 30 de zile de la data tragerii respective. În cazul în care participantul castigator nu si-a încasat castigul în termenul fixat, poate primi castigul direct de la sediul central al C.N.L.R., pe baza unei cereri în care se mentioneaza
motivul pentru care nu si-a încasat castigul. Cererea trebuie înregistrata la sediul central al C.N.L.R. în termen de maxim un an de la data tragerii. De asemenea, cererea trebuie sa fie însotita de biletul castigator. Dupa trecerea termenului de un an de la data tragerii nu mai
pot fi formulate pretentii cu privire la acordarea castigului.
ART. 46 În cazul în care pentru biletele susceptibile de a fi castigatoare sunt necesare cercetari si expertize de specialitate, plata castigurilor se va efectua numai dupa finalizarea acestor operatiuni.
ART. 47 Plata castigurilor poate fi suspendata de Compania Nationala Loteria Romana numai în baza unei ordonante, rezolutii ori alt act emis de organele de cercetare penala sau în baza unei încheieri pronuntata de instanta de judecata, înregistrata la sediul central al companiei.
În aceste cazuri încetarea suspendarii platii si achitarea castigurilor se face numai catre persoana îndreptatita sa ceara plata în baza unei hotarAri judecatoresti ramasa definitiva si irevocabila, ori a rezolutiei data de organul de cercetare penala ramasa definitiva.
ART. 48 Participantii care considera ca nu au primit castigurile cuvenite sau au primit altele decAt cele la care le dadeau dreptul biletele jucate, pot face contestatii, în scris, la Centrele de Profit sau sediul central al Compania Nationala Loteria Romana, dupa caz, în termen de 30 de zile de la data tragerii. Contestatia va fi însotita de biletul în cauza sau de o copie a acestuia, în situatia în care participantul si-a încasat deja castigul. La primirea contestatiei si biletului (sau a copiei biletului), Compania Nationala Loteria Romana va confirma primirea acestora de la participant.
ART. 49 Plata unor eventuale castiguri suplimentare se face din fondul special.

CAPITOLUL 10
REGULARIZARI, FONDUL SPECIAL
ART. 50 Fondul special prevazut de art.24 din Regulament se constituie din:
a) cota de minimum 2% din suma totala încasata rezultata din depunerea biletelor pentru fiecare tragere prevazuta în art.24 din prezentul Regulament;
b) sumele rezultate din regularizari;
c) sumele recuperate prin justitie, în cazurile de încasari nelegale de castiguri;
d) sumele consemnate la unitatile bancare si restituite Compania Nationala Loteria Romana prin încheiere sau hotarAre judecatoreasca, printr-o rezolutie sau ordonanta a organelor de cercetare penala;
e) sumele prevazute în art.20, al. 2 din prezentul Regulament;
f) sumele neridicate de castigatori în termen de un an de la efectuarea tragerii;
g) sume sau obiecte atrase de la terti.
ART. 51 Din fondul special se suporta:
a) sumele rezultate din regularizari, conform prezentului Regulament, cu aprobarea conducerii Compania Nationala Loteria Romana
b) sumele reprezentAnd cheltuielile legate de acordarea unor eventuale castiguri suplimentare conform prezentului Regulament;
c) sumele necesare asigurarii valorilor unitare fixe în cazurile prevazute în prezentul Regulament.
ART. 52 Orice regularizari privind castigurile cu valori fixe se vor face fata de valoarea unitara a castigului respectiv, influentand fondul special.
ART. 53 La sfarsitul anului, fondul special constituit si neconsumat se reporteaza pentru anul urmator.

CAPITOLUL 11
DISPOZITII DIVERSE
ART. 54 Compania Nationala Loteria Romana poate, oricand va considera necesar, introduce forme noi sau retrage oricare forma de joc aflata în exploatare.
ART. 55 Pentru aducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului Regulament în ceea ce priveste stabilirea vanzarilor, anularea biletelor si omologarea rezultatelor tragerilor organizate de Compania Nationala Loteria Romana, conducerea C.N.L.R. va constitui comisii speciale care vor functiona potrivit normelor emise de C.N.L.R. si a prezentului Regulament.
ART. 56 Salariatii Compania Nationala Loteria Romana si lucratorii din agentiile Compania Nationala Loteria Romana si punctele de vanzare autorizate sunt obligati sa cunoasca si sa aplice integral si întocmai Regulamentul si normele emise în aplicarea acestuia. Nerespectarea sau neaplicarea integrala si întocmai a Regulamentului si normelor respective atrage raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala, dupa caz. Orice neîntelegeri intervenite între participanti si persoanele de mai sus, nu sunt opozabile C.N.L.R., ele privind direct si exclusiv persoanele fizice în cauza, fara niciun fel de responsabilitate din partea Compania Nationala Loteria RomanaART. 57 În cazul în care asupra unor castiguri cuvenite unui bilet se formuleaza pretentii de mai multe parti, din orice motiv, litigiul se va solutiona numai între partile respective, Compania Nationala Loteria Romana considerandu-se descarcata de orice obligatie si raspundere prin plata castigului, în termenul de prescriere prevazut la art.45 din prezentul Regulament, în baza prezentarii biletului castigator.
ART. 58 Plata castigurilor se face numai persoanei care prezinta biletul castigator jucat si validat de terminal.
ART. 59 Vor raspunde, conform legii:
a) cei ce vor vinde si vor primi spre înregistrare bilete de joc fara a fi autorizati de C.N.L.R.;
b) cei care vor falsifica numerele marcate sau tiparite pe bilet;
c) cei care vor savarsi orice alte fapte ilicite în legaturacu tragerile;
d) cei care vor obtine sau vor încerca sa obtina, prin orice fel de metode, plata unor castiguri la care nu au dreptul, sau cei care vor înlesni asemenea fapte.
ART. 60 Cand se constata cu probe concrete o tentativa de frauda (pe circuitul operational de la participare pana la plata castigurilor) sau orice alta neregula, biletul în cauza este anulat, iar vinovatii de savarsirea acestor fapte vor raspunde conform legii si vor suporta eventualele despagubiri materiale.
ART. 61 Salariatii Compania Nationala Loteria Romana, colaboratorii C.N.L.R., personalul retribuit pe baza de tarife si cel din punctele de vanzare autorizate nu au dreptul de a face nicio derogare de la prezentul Regulament sau de la normele de aplicare. Orice derogari sau orice întelegeri contrare prevederilor prezentului Regulament sau ale normelor de aplicare, intervenite între participanti si persoanele de mai sus, nu angajeaza C.N.L.R., ele privind direct si exclusiv persoanele fizice în cauza, fara niciun fel de responsabilitate din partea C.N.L.R.
ART. 62 Pentru asigurarea transparentei jocurilor, C.N.L.R. va aduce la cunostinta publica datele privind numele si/sau imaginea castigatorilor, doar cu acordul scris al acestora.
ART. 63. Compania Nationala Loteria Romana poate face publicitate castigurilor acordate si castigatorilor acestora, conform prevederilor art.62, facand uz de toate mijloacele si metodele de realizare a acestui scop (televiziune, radio, presa scrisa, filme de reclama, fotografii, revista “Loto Prono” etc.) cu acordul participantului si cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile ulterioare. Eliberarea de atestate sau alte documente prin care se certifica castigarea de sume de bani sau obiecte la jocurile de noroc organizate de C.N.L.R. se face numai la cererea organelor abilitate de lege, în situatiile în care se justifica un interes legitim.

CAPITOLUL 12
DISPOZITII FINALE
ART. 64 Eventualele cazuri neprevazute în prezentul Regulament, se vor solutiona prin Hotararea Conducerii Compania Nationala Loteria Romana, care este obligatorie pentru participanti, în conditiile dreptului comun.
ART. 65 Pentru aplicarea prevederilor prezentului Regulament vor fi utilizate normele de aplicare ale acestuia pentru jocurile LOTO 6/49, NOROC, LOTO 5/40, LOTO 5/55, JOKER (5/45 +1/20), LOTO 3/90 precum si referatele tragerilor. Toate normele de aplicare a prevederilor prezentului Regulament si referatele tragerilor sunt aprobate de Conducerea Compania Nationala Loteria Romana
ART. 66 Cumpararea si depunerea spre participare a unui bilet de joc validat de terminal, implica luarea la cunostinta si acceptarea fara rezerve de catre participant a tuturor dispozitiilor si prevederilor cuprinse în acest Regulament.
ART. 67 Compania Nationala Loteria Romana îsi rezerva dreptul ca, în caz de necesitate, sa aduca orice modificari sau completari prezentului Regulament, cu avizul Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, care intra în vigoare si devin opozabile prin publicarea lor în revista Loto Prono” si afisare în sediile si agentiile Compania Nationala Loteria Romana sau prin reeditare, astfel încat participantii sa cunoasca din timp modificarile aduse.
ART. 68 Prezentul Regulament a fost întocmit în baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 159/1999, aprobata prin Legea nr. 288/2001, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2009, ale Hotararii Guvernului nr. 870/2009 si ale Regulamentului de organizare si functionare al Compania Nationala Loteria Romana
ART. 69 Prezentul Regulament este difuzat la toate agentiile Compania Nationala Loteria Romana si punctele de vanzare autorizate si pus la dispozitia participantilor.
ART. 70 Dispozitiile prezentului Regulament sunt aplicabile pentru anul 2010 ca urmare a aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor Compania Nationala Loteria Romana in sedinta din data de ………….., si a avizului Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legale în vigoare. De la aceasta data, orice alte dispozitii contrare prezentului Regulament se abroga.